Cần tuyển 1 bạn cộng tác viên hỗ trợ dịch thu*t các hợp đồng thương mại sang tiếng Trung, mỗi khi có hợp đồng mới phát sinh mình sẽ g*i thông tin để dịch v* g*i lại mình l* được, công việc l*m online không cần đến văn phòng. Chi ph* t*nh theo số lượng hợp đồng cần dịch thu*t.

Bạn n*o l*m được cứ Inbox hoặc liên hệ mình ĐT, Zalo 0978937520 nhé.

Các bạn có ai giới thiệu giúp nhé.

Thank mọi người