Phòng Khám Đa Khoa yên bình Dương Chức năng của phòng khám l* khám chữa bệnh: Nội tổng quát, khám chuyên khoa nội tiết, ngoại, sản, nhi, tai, mũi, họng, chuyên khoa th*n, tham vấn ghép th*n trong, mai sau sẽ có lọc th*n. Các đội ngũ Bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm l*m việc tại các bệnh viện lớn th*nh phố v* tu nghiệp ở nước ngo*i Mỹ, Pháp.

Thế mạnh của phòng khám đa khoa thái ho* Dương l* Trình độ chuyên môn cao v* gi*u kinh nghiệm: Các bác sỹ được đ*o tạo b*i bản trong v* ngo*i nước, sang trọng quá trình tu nghiệp ở Mỹ v* Pháp; trang thiết bị đương đại các trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh như máy Huyết học Cell-dyn của Mỹ, máy th* tổng phân t*ch nước đái của Ý, máy Xquang, máy sinh hoá của Ý, kết quả nhanh xác thực phục vụ cho chẩn đoán bệnh rất tốt.

Phòng khám còn có máy siêu thanh Dopher Apogee của Mỹ, máy đo điện tâm đồ của Nh*t. sứ mạng của phòng khám Đa khoa thái ho* Dương luôn khẳng định nhiệm vụ chăm chút sức khỏe người một cách to*n diện v* đạt chất lượng cao nhất, mang đến niềm vui v* hạnh phúc cho mọi gia đình. Phòng khám Đa khoa thăng bình Dương luôn phấn đấu đến mục đ*ch chăm nom sức khỏe cho mọi lứa tuổi, giúp người bệnh sớm khỏe mạnh v* tự t*n trong cuộc sống, l* một phòng khám h*ng đầu về chuyên khoa th*n học của th*nh thị.

Bên cạnh việc khám v* chữa bệnh, phòng khám đa khoa yên bình Dương còn l* điểm đầu trong công tác từ thiện phòng khám nh*p chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Đức, phối hợp hiệp hội ADM vùng Rhômes Alpes miền Nam nước Pháp. V*n động hỗ trợ miễn ph* máy chạy th*n nhân tạo v* các thiết bị y khoa khác cho các trung tâm y tế tuyến qu*n huyện địa phương ở miền Nam. L* tâm điểm trong v*n động các doanh nghiệp Hồ Ch* Minh cho những bệnh nhân nghèo phải lọc th*n v* thẳng tuột tương trợ tại các địa điểm như Bệnh viện qu*n Phú Nhu*n, Bệnh viện quần chúng Gia Định v* v*n động các kiều b*o nước ngo*i nhường cơm xẻ áo cho những bệnh nhân lọc th*n.

Phòng khám Đa khoa yên bình Dương được th*nh l*p năm 2009.

Chức năng: khám chữa bệnh nội tổng quát - nội tiết - ngoại - sản - nhi, tai - mũi - họng - mắt - da liễu - chuyên khoa Th*n - tham vấn ghép th*n - lọc th*n...

Các Bác sĩ có nhiều kinh nghiệm hoạt động tại các Bệnh viện lớn như Bệnh Viện quần chúng Gia Định, v* các Bác sĩ tu nghiệp ở nước ngo*i về. h*ng ngũ thầy thuốc có tâm với nghề, phục vụ tốt cho bệnh nhân, nếu vượt khả năng sẽ chuyễn bệnh nhân lên Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định v* các Bệnh Viện khác.

Các trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại, cao cấp, nh*p từ nước ngo*i...giúp chuẩn đoán bệnh nhanh & ch*nh xác.

Phòng khám còn có hợp đồng với Bảo Hiểm Xã Hội. Khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT đúng quy định. Có nh*n khám bệnh trái tuyến BHYT cho bệnh nhân, đóng ph* từ 30%.
Giảm giá cho công nhân - sinh viên - học sinh.

Muốn biết về chúng tôi có thể truy c*p: http://kenh14.vn/phong-kham-da-khoa-...2133145525.chn