Có cần khám phụ khoa ở bệnh viện Thái Bình Dương hay không ?

Phòng khám đa khoa Thái Bình Dương trừng trị liệu v* hồi phục chức năng thái ho* Dương hoạt động theo mô hình doanh nghiệp định hướng từng lớp (social business venture), mục đ*ch không phải l* tối đa hóa lợi nhu*n, thay v*o đó l* mục tiêu hướng đến xã hội v* người bệnh, để ắt cùng san sớt giá Trị chung l* được cống hiến, nếu có lợi nhu*n thì một phần lợi nhu*n đáng kể sẽ dùng để tái đầu tư nhằm phục vụ tốt hơn cho xã hội hoặc trợ cấp ph* tổn điều trừng phạt cho những người bệnh có cảnh ngộ khó khăn, các hoạt động từ thiện, tầng lớp.

sứ mạng: L*m cho người bệnh có cuộc sống tốt hơn.

đ*ch: t*p trung những người giỏi, cùng lý tưởng để l*m việc vì người khác v* vì mình.

Giá Trị chủ chốt: vơ hoạt động v* các quyết định đều nhằm đạt giá trừng phạt chủ chốt l* “Vì người bệnh v* tầng lớp – vì viên chức v* tổ chức”.

Tôn chỉ: “Đến để thanh bình Dương”, tất mọi người bao gồm người bệnh, nhân viên đều cảm nh*n được hạnh phúc v* thái ho* Dương khi đến chữa Trị hoặc l*m việc.

Tầm nhìn: yên bình Dương l* nơi “đáng để l*m việc v* cống hiến, đáng để người bệnh tin cẩn v* trao g*i sức khỏe“.

sứ mạng, đ*ch, giá trừng phạt cốt lõi, tôn chỉ sẽ l* kim chỉ nam cho tuốt luốt hoạt động của thanh bình Dương, giúp mọi người cùng nhau tạo nên một môi trường văn hóa khác biệt của thăng bình Dương – doanh nghiệp định hướng từng lớp, để yên bình Dương l* “nơi đáng để l*m việc v* cống hiến, đáng để người bệnh tin c*y v* trao g*i sức khỏe”.

Trong số các bạn từng *t nhất một lần đặt chân tới các bệnh viện, phòng khám bệnh hay trung tâm xét nghiệm n*o đó. Nhưng câu hỏi luôn đặt ra trong đầu sau khi các bạn rời khỏi nơi ấy với một kết quả xét nghiệm: "Mình sẽ l*m gì với kết quả n*y?".

ng*y nay, chúng tôi đang công tác trong bệnh viện. Chúng tôi cảm thông sâu sắc cho nỗi buâng khuâng của các bạn. Bằng những kinh nghiệm trong công tác điều Trị v* quản lý hệ thống, chúng tôi dạn dĩ thiết l*p hệ thống lưu trữ các thông báo bệnh t*t của các bạn. nhìn rằng, những triệu chứng bệnh bạn gặp phải, những kết quả xét nghiệm, kết quả XQ, điện tâm đồ .v.v. sẽ được lưu trữ trực tuyến.

Bạn sẽ dễ d*ng truy c*p thông báo lưu trữ của mình mọi lú, mọi nơi v* không cần phải lo lắng v* tốn thời kì chuẩn bị bệnh án cho ng*y tái khám, hay bệnh đột xuất.

Dịch vụ "NGÂN HÀNG DỮ LIỆU SỨC KHỎE CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN" tại phong kham thai binh duong sẽ bảo đảm cho các quý vị một bản dữ liệu luôn sẵn s*ng cho mọi gieo v* thăm khám ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Chúng tôi cam kết thông tin của các bạn sẽ không tiết lộ cho đối tác thứ 3 n*o m* chưa có sự cho phép của ch*nh các bạn.

--


Chi tiết:

>> PHÒNG KHÁM NAM KHOA Thái Bình DƯ*NG

>> Hotline liên quan: 02837528138