Tuyến xe buýt đến Phòng Khám Đa Khoa Thái Bình Dương chất lượng cao

Để quý bệnh nhân thu*n tiện để biết tuyến xe buýt (bus) từ ngo*i th*nh v* các qu*n/huyện đến trực tiếp phòng khám đa khoa Thái Bình Dương.

Bến Th*nh- BX Chợ Lớn
Mã số tuyến: 01
Tên tuyến: Bến Th*nh- BX Chợ Lớn
Đơn vị v*n chuyển: Công ty Cổ phần Xe khách S*i Gòn, ĐT: (08) 38.441.224
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
Cự ly: 8.6 km
Loại xe: 80 chỗ
Thời gian hoạt động: 05:00 - 20:30


Bến Th*nh- BX Miền Tây
Mã số tuyến: 02
Tên tuyến: Bến Th*nh- BX Miền Tây
Đơn vị v*n chuyển: Công ty TNHH V*n tải Ngôi sao S*i Gòn, ĐT: (08) 38.642.764
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
Cự ly: 13.65 km
Loại xe: 30 - 80 chỗ
Thời gian hoạt động: 04:45 - 18:30

Bến Th*nh- Thạnh Lộc
Mã số tuyến: 03
Tên tuyến: Bến Th*nh- Thạnh Lộc
Đơn vị v*n chuyển: Công ty TNHH V*n tải Ngôi sao S*i Gòn, ĐT: (08) 38.642.764
Hợp tác xã v*n tải 19/5, ĐT: (08) 37.130.711
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
Cự ly: 18.05 km
Loại xe: 26 - 55 chỗ
Thời gian hoạt động: 04:15 - 20:45

Bến Th*nh- Cộng Hòa- An Sương
Mã số tuyến: 04
Tên tuyến: Bến Th*nh- Cộng Hòa- An Sương
Đơn vị v*n chuyển: Công ty TNHH V*n tải Ngôi sao S*i Gòn, ĐT: (08) 38.642.764
Hợp tác xã v*n tải 19/5, ĐT: (08) 37.130.711
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
Cự ly: 16.6 km
Loại xe: 30 - 55 chỗ
Thời gian hoạt động: 05:00 - 20:30

Bến xe Chợ Lớn - Biên Hòa
Mã số tuyến: 05
Tên tuyến: Bến xe Chợ Lớn - Biên Hòa
Đơn vị v*n chuyển: Hợp tác xã v*n tải xe buýt Quyết Thắng, ĐT: (08) 38.642.712
Hợp tác xã v*n tải 19/5, ĐT: (08) 37.130.711
Hợp tác xã v*n tải số 15, ĐT: (08) 62.820.071
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Không trợ giá
Cự ly: 38 km
Loại xe: 30 - 80 chỗ
Thời gian hoạt động: 04:50 - 17:50

Bến xe Chợ Lớn- Đại học Nông Lâm
Mã số tuyến: 06
Tên tuyến: Bến xe Chợ Lớn- Đại học Nông Lâm
Đơn vị v*n chuyển: Hợp tác xã v*n tải xe buýt Quyết Thắng, ĐT: (08) 38.642.712
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
Cự ly: 26.5 km
Loại xe: 39 - 80 chỗ
Thời gian hoạt động: 04:55 - 21:00

Đại học Quốc Gia- Bến xe Miền Tây
Mã số tuyến: 10
Tên tuyến: Đại học Quốc Gia- Bến xe Miền Tây
Đơn vị v*n chuyển: Công ty Cổ phần Xe khách S*i Gòn, ĐT: (08) 38.441.224
Hợp tác xã v*n tải xe buýt Quyết Thắng, ĐT: (08) 38.642.712
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
Cự ly: 30.9 km
Loại xe: 29 - 80 chỗ
Thời gian hoạt động: 05:00 - 18:45

Bến Th*nh - Nguyễn Văn Linh - Bến xe Miền Tây
Mã số tuyến: 102
Tên tuyến: Bến Th*nh - Nguyễn Văn Linh - Bến xe Miền Tây
Đơn vị v*n chuyển: Công ty TNHH Vận tải thành phố, ĐT: (08) 38.210.621
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
Cự ly: 33.1 km
Loại xe: 43 - 80 chỗ
Thời gian hoạt động: 04:45 - 19:00

Công viên 23/9 - Sân bay Tân Sơn Nhất
Mã số tuyến: 109
Tên tuyến: Công viên 23/9 - Sân bay Tân Sơn Nhất
Đơn vị v*n chuyển: Công ty Cổ phần v*n tải h*ng không Miền Nam
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Không trợ giá
Cự ly: 9.5 km
Loại xe: 17 chỗ
Thời gian hoạt động: 00:00 - 23:45

Bến Th*nh- Đầm Sen
Mã số tuyến: 11
Tên tuyến: Bến Th*nh- Đầm Sen
Đơn vị v*n chuyển: Công ty Cổ phần Xe khách S*i Gòn, ĐT: (08) 38.441.224
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
Cự ly: 9 km
Loại xe: 30 - 80 chỗ
Thời gian hoạt động: 05:30 - 18:45


Bến Th*nh - Thác Giang Điền
Mã số tuyến: 12
Tên tuyến: Bến Th*nh - Thác Giang Điền
Đơn vị v*n chuyển: Hợp tác xã v*n tải xe buýt v* du lịch Quyết Tiến, ĐT: (08) 38.100.647
Công ty Cổ phần v*n tải Sonadezi
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
Cự ly: 53.3 km
Loại xe: 46 - 80 chỗ
Thời gian hoạt động: 05:00 - 17:20

Tuyến xe buýt vòng khu vực trung tâm
Mã số tuyến: 120
Tên tuyến: Tuyến xe buýt vòng khu vực trung tâm
Đơn vị v*n chuyển: Công ty TNHH MTV quảng cáo dịch vụ truyền hình du lịch Ảnh Việt
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Không trợ giá
Cự ly: 11 km
Loại xe: chỗ
Thời gian hoạt động:

Phú Mỹ Hưng (khu H) - Qu*n 1
Mã số tuyến: 123
Tên tuyến: Phú Mỹ Hưng (khu H) - Qu*n 1
Đơn vị v*n chuyển:
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
Cự ly: 0 km
Loại xe: chỗ
Thời gian hoạt động:


Phú Mỹ Hưng (khu S) - Qu*n 1
Mã số tuyến: 124
Tên tuyến: Phú Mỹ Hưng (khu S) - Qu*n 1
Đơn vị v*n chuyển:
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
Cự ly: 0 km
Loại xe: chỗ
Thời gian hoạt động:

Bến Th*nh- Bến xe Củ Chi
Mã số tuyến: 13
Tên tuyến: Bến Th*nh- Bến xe Củ Chi
Đơn vị v*n chuyển: Hợp tác xã v*n tải xe buýt v* du lịch Quyết Tiến, ĐT: (08) 38.100.647
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá - Buýt nhanh
Cự ly: 0.035 km
Loại xe: 46 - 80 chỗ
Thời gian hoạt động: 03:30 - 20:30

Bến xe Miền Tây - Phú Xuân
Mã số tuyến: 139
Tên tuyến: Bến xe Miền Tây - Phú Xuân
Đơn vị v*n chuyển: Công ty Cổ phần Xe khách S*i Gòn, ĐT: (08) 38.441.224
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
Cự ly: 22.2 km
Loại xe: 43 - 80 chỗ
Thời gian hoạt động: 05:00 - 19:00

Miền Đông- 3 tháng 2- Miền Tây
Mã số tuyến: 14
Tên tuyến: Miền Đông- 3 tháng 2- Miền Tây
Đơn vị v*n chuyển: Liên hiệp hợp tác xã v*n tải th*nh phố, ĐT: (08) 39.716.720
Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
Cự ly: 16.6 km
Loại xe: 26 - 80 chỗ
Thời gian hoạt động: 04:00 - 20:30


BÁO VIẾT VỀ THÁI BÌNH DƯ*NG: http://kenh14.vn/phong-kham-da-khoa-...2133145525.chn

Chi tiết liên hệ đến phòng khám Thái Bình Dương vui lòng theo dõi tại website của chúng tôi:

- PHÒNG KHÁM NAM KHOA THÁI BÌNH DƯ*NG

- Hotline liên hệ: 02837528118