Phòng Khám Đa Khoa Thái Bình Dương tuyển dụng Event mảng y tế/dược phẩm/thực phẩm chức năng,.. với nhu cầu v* phúc lợi như sau:

[Mức lương: 16 - 24 triệu VNĐ (tùy năng lực)]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Senior PR & Event Executive chịu trách nhiệm l*p kế hoạch, phát triển v* thực hiện tất cả các chiến lược truyền thông, truyền thông tiếp thị v* các hoạt động quan hệ công chúng của Tổ chức, cả bên ngo*i v* bên trong. Giám sát sự phát triển v* thực hiện các t*i liệu v* dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực tiếp thị, truyền thông v* quan hệ công chúng. Chỉ đạo những nỗ lực của nhân viên tiếp thị, truyền thông v* quan hệ công chúng v* điều phối ở cấp chiến lược v* chiến thu*t với các chức năng khác của Tổ chức.

Tiếp thị, truyền thông v* quan hệ công chúng

• Chịu trách nhiệm tạo ra, thực hiện v* đo lường sự th*nh công của một chương trình truyền thông v* quan hệ công chúng to*n diện nhằm nâng cao hình ảnh v* vị thế của Tổ chức trên thị trường v* công chúng, v* tạo điều kiện cho truyền thông nội bộ v* bên ngo*i; v* tất cả các hoạt động v* t*i liệu về tiếp thị, truyền thông v* quan hệ công chúng bao gồm các ấn phẩm, quan hệ truyền thông, mua lại khách h*ng, v.v.
• Phụ trách truyền thông nội bộ doanh nghiệp
• Phát triển v* duy trì mối quan hệ lâu d*i với báo ch* & truyền thông. Đóng vai trò l* đại diện của Tổ chức với các phương tiện truyền thông.
• Phối hợp sự xuất hiện của tất cả các t*i liệu in v* điện t* của Tổ chức như tiêu đề thư, s* dụng logo, t*i liệu quảng cáo, v.v.
• Đảm bảo rằng Tổ chức thường xuyên tiến h*nh nghiên cứu thị trường liên quan v* điều phối v* giám sát hoạt động n*y.
• Sở hữu các dự án / chiến dịch thống trị ngoại tuyến
• Phụ trách tất cả các sự kiện v* triển lãm, bao gồm cả roadshow & k*ch hoạt
• Phụ trách tất cả các tác vụ viết b*i, bao gồm tạp ch* Nội bộ
• Phụ trách sản xuất các video clip
• Hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan đến kỹ thu*t số như được chỉ định bởi Giám đốc Tiếp thị Sáng tạo

L*p kế hoạch v* l*p ngân sách
• Chịu trách nhiệm về việc đạt được sứ mệnh, mục tiêu v* mục tiêu t*i ch*nh của tiếp thị / truyền thông. Đảm bảo rằng các hệ thống đánh giá được đặt đúng chỗ liên quan đến các mục tiêu v* mục tiêu n*y v* báo cáo tiến độ cho Quản lý.
• Xây dựng các kế hoạch v* ngân sách ngắn hạn v* d*i hạn cho chương trình truyền thông / quan hệ công chúng v* các hoạt động của nó, theo dõi tiến độ, đảm bảo tuân thủ v* đánh giá hiệu suất.
• Đề xuất các mục tiêu v* mục tiêu của Tổ chức ngắn hạn v* d*i hạn cho Ban Quản lý.
• Phát triển, thực hiện v* giám sát các hệ thống v* thủ tục cần thiết để v*n h*nh trơn tru chức năng truyền thông / quan hệ công chúng.

Chiến lược tổ chức

• L*m việc với các nhân viên cấp cao, các nhân viên v* tình nguyện viên khác để phát triển v* duy trì quan điểm chiến lược - dựa trên nhu cầu v* sự h*i lòng của thị trường v* th*nh phần - trong định hướng tổ chức, chương trình v* dịch vụ v* ra quyết định; v* đảm bảo sức khỏe v* sức sống tổng thể của Tổ chức.
• Đóng góp cho các sáng kiến ​​v* ý tưởng cho kế hoạch MarCom h*ng năm theo chiến lược chung của MarCom
• Giúp đảm bảo rằng triết lý, sứ mệnh v* tầm nhìn của Tổ chức phù hợp v* được thực hiện trong to*n tổ chức.
• Phát triển v* phối hợp có nghĩa l* tìm kiếm đầu v*o thường xuyên từ các khu vực bầu c* quan trọng của Tổ chức liên quan đến chất lượng của các chương trình v* dịch vụ v* mức độ phù hợp của Tổ chức.
• Giúp xây dựng v* điều h*nh các ch*nh sách để đảm bảo t*nh to*n vẹn của Tổ chức.
• Hoạt động như một nh* tư vấn nội bộ để mang lại sự chú ý v* giải pháp cho các ưu tiên của tổ chức.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Yêu cầu về kiến ​​thức v* kỹ năng:

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học liên quan
• Kinh nghiệm: Có *t nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan đến tiếp thị, truyền thông hoặc quan hệ công chúng với th*nh công được chứng minh
• Thể hiện kỹ năng, kiến ​​thức v* kinh nghiệm trong thiết kế v* thực hiện tiếp thị, truyền thông v* công cộng hoạt động quan hệ.
• Kỹ năng bán h*ng sáng tạo, chiến lược, phân t*ch, tổ chức v* cá nhân mạnh mẽ.
• Kinh nghiệm phát triển v* quản lý ngân sách, v* tuyển dụng, đ*o tạo, phát triển, giám sát v* thẩm định nhân sự.
• Chứng minh kinh nghiệm th*nh công khi viết thông cáo báo ch*, thuyết trình v* đ*m phán với truyền thông.


Review phòng khám thái Bình Dương: https://thanhnien.vn/ban-can-biet/ph...i-1068013.html


Chi tiết liên hệ đến phòng khám Thái Bình Dương vui lòng theo dõi tại website của chúng tôi:

- Phòng khám đa khoa thái bình dương Nha Trang

- Hotline liên hệ: 02837528195