Dịch vụ doanh nghiệp CHP ch*o các bạn!

Bên mình Cung cấp Phần mềm kế toán, cam kết hướng dẫn s* dụng chi tiết , hướng dẫn lên báo cáo t*i ch*nh cuối năm.

Đảm bảo Luôn có nhóm Zalo với các bạn kế toán dịch vụ thông thạo s* dụng phần mềm v* các nghiệp vụ kế toán thuế, tư vấn đồng h*nh cùng các bạn.

- Để biết thêm thông tin các bạn vui lòng liên hệ SĐT hoặc kết bạn Zalo: 0976 924 010 - 0911 922 980

Thanks các bạn.💙💟❣️💟