Cáp điều khiển Sangjin chống nhũng nhiễu xót thương tiệm Sangjin, Korea Made, gồm nhiều loại có lưới (Shield) v* đừng lưới, chất cây cáp chống sách nhiễu loại 1 (50% cùng 50% nhôm) v* loại 2 (100% với). Cáp điều khiển Sangjin (Sangjin Control cable), d*nh dấp du nh*p trường đoản cú Korea cùng quy cách từ 0.5 SQmm, từ 2C đến 30C (2 core đến 30 core). Cáp Sangjin cùng loại tốt chủng (xuể d*nh riêng) hạp yêu cầu kỹ kể cao như chống nhũng nhiễu, 2 từng lưới, sợi xoắn cặp hoặc sợi cáp xoắn 3.

v*n dụng Cáp Sangjin

Cáp điều khiển

Cáp điều khiển Sangjin nổi áp dụng kết đấu danh thiếp vách phần liên tưởng tới hệ điều khiển trong suốt máy móc m*ng bị, trong suốt danh thiếp hệ máy có ứng dụng điều khiển, trường đoản cú động vv..
  • Quy cách cáp chống nhiễu: trường đoản cú 0.5 SQmm
  • mệnh lõi cáp chống sách nhiễu: từ bỏ 2C tới 30C