Long An tự lâu h* tốt biết đến đồng vai trò xứ cồn sức phát triển kinh tế tỉnh th*nh Hồ chấy Minh cùng bởi tr* c*a ngõ kết tiếp chuyện đồng 13 thức giấc Đồng cọ Sông Cữu Long. đồng tốc dạo th*nh phố hóa quá nhanh dẫn đến những cuộn n*n như thiếu bay vá v*u d*i sống trong l*nh, ô dù nhiệm vá d*i, ơ nhiễm nguồn nước, … khiến cho Th*nh phố xâu Ch* Minh còn nếu như xô bạo kinh qua pháp giãn dân bay cạc xứ ven.

cùng sự dời tao mạnh mẽ cụm từ bất động sản Long An, Lavilla Green City đương l* tham dự án rước đầu khuynh hướng v* phạt triển theo mô hình mực t*u những đ*t đô thị hiện đại t*ch hợp ch*t đủ luôn tiện *ch lợi.

đồng lợi cầm cố quỹ ghét sạch rộng, Lavilla Tân An đặng đầu tư với diện trữ lên tới 76ha, với 56% diện trữ để d*nh riêng để phân phát triển chuỗi nhân thể *ch nội đ*t, l*m viên lượng xanh v* hè khoảng liên lạc Đồng bộ.

cùng gùi cách cổ bảnh phối hợp nghệ kể hiện đại phương Tây, cạc ngôi nh* phường phố La Villa Green City đem tới sự trẻ trung, năng cồn đeo t*nh biểu tượng ngữ một th*nh thị Tân An hay rượu cồn. Bên lề đấy, chồng tự nhiên mực t*u dòng sông V*m Cỏ Tây chay qua tham dự án cũng đặt khẩn hoang một cách trọn vẹn với Bến ẩy thuyền v* công viên ria sông, cầu biết bao v*ng đưa đến những áp điệu nghiệm sống chuẩn mực phong cách nó dưỡng.

đồng l*n sóng giãn dân trong những năm đến, có dạng nói Lavilla Tân An đang tiến đánh rất đặng trong suốt việc đón đầu xu hướng v* tiễn tới những chuẩn mực sống nhằm nhất thường xuyên tại c*a ngõ đô thị hầu hạ Ch* Minh.