khu th*nh thị Lavilla Green City tọa lạc thường xuyên tại trọng điểm h*nh ch*nh tỉnh Long An, do tr* đắc địa nhất tỉnh th*nh Tân An mang tới tặng tham dự án một giá trừng trị k*n bặt hi hữu có. cùng 906 sản phẩm nh* phố phường v* biệt thự mép sông sẽ mang tới tặng bạn v* gia đình những áp tống nghiệm sống tuyệt, v* sau đây l* những lý v*y thuyết l* phục bạn tuyển lựa khu th*nh phố Lavilla Green City Tân An th*nh chốn định cư cho mình.

+ vị tr* đắc địa thẳng thớm tại c*a ngõ kết tiếp chuyện th*nh thị Hồ chấy Minh v* đồng phẳng phiu Sông C*u Long, cư dân Lavilla Green City Tân An nhiều trạng thái dễ d*ng kết nối đến trọng tâm S*i Gòn có ch*a tới 45 phút di chuyển. đằng rìa đó, cữ cách đến đ*t vực phạt triển nhất đô thị Tân An cũng chỉ 3km.

+ chẳng phòng sống ngơi dưỡng: tham gia án sở hữu lối bờ sông V*m Cỏ Tây d*i hơn 1km, chồng thiên nhiên đưa đến một cược sống trong l*nh v* thơ ấu xỉn. Hệ thống công hòn cây xanh phanh m*ng m*ng mưu h*i hòa, đặc biệt l* l*m hòn mép sông cùng diện t*ch trữ hơn 2ha, Bến lẩn trốn thuyền sẽ tiễn đưa đến những áp giải nghiệm sống như còn trong kỳ hắn dưỡng.

+ Quy hoạch cùng cỗ: các tuyến lối đằng trong nội đ*t tham gia án phanh đói mão đồng bộ theo hình b*n cờ, lộ giới đặng bảo đảm tự 12-40m. Nh* phố phường v* vi la nhằm xây dựng theo đúng chuẩn quy hoạch để đảm bảo sự đồng cỗ. Hệ thống x* lý nước thải, điện nác được bòn mưu với nhất v* đảm bảo mỹ quan tiền.