đ*t th*nh phố Lavilla Green City tọa nhạc thường xuyên tại Trung tâm h*nh ta ch*nh tỉnh Long An, v*y tr* đắc địa nhất th*nh thị Tân An hoẵng tới biếu tham gia án đơn giá trị đặc biệt thi thoảng lắm. Với 906 sản phẩm nh* phố v* biệt thự cạnh sông sẽ đưa tới biếu bạn v* gia đình những áp tống nghiệm sống nhẵn, v* sau đây l* những lý bởi thuyết giáo phục bạn chọn lựa đ*t th*nh thị Lavilla Green City Tân An vách chỗ toan cư cho tui.

+ vì chưng tr* đắc địa thẳng t*nh tại c*a ngõ kết tiếp chuyện đô thị xỏ xiên Ch* Minh v* cùng bằng Sông C*u Long, cư dân Lavilla Green City Tân An gi*u dạng dễ d*ng kết tiếp kiến tới Trung tâm S*i Gòn ch*a tới 45 phút chuyển di. đằng ria đó, tầm cách tới khu vực phạt triển nhất đô thị Tân An cũng chỉ 3km.

+ Không gian sống nghỉ dưỡng: tham gia án sở hữu đ*ng bờ sông V*m Cỏ Tây trường hơn 1km, chồng thiên nhiên tiễn chân tới một cuộc sống trong sạch v* thư từ mơ. Hệ thống đả viên cây xanh đặng m*ng m*ng chước h*i hòa, k*n biệt l* đánh viên lề sông Với diện t*ch trữ hơn 2ha, Bến núp thuyền sẽ hoẵng tới những điệu nghiệm sống như đương trong kỳ hắn dưỡng.

+ Quy hoạch với bộ: danh thiếp tuyến đ*ng ph*a trong nội đ*t dự án để rầu phương kế đồng cỗ theo ảnh b*n cờ, bại lộ giới để bảo đảm tự 12-40m. Nh* phố phường v* biệt thự nổi xây dựng theo đúng chuẩn mực quy hoạch phanh bảo đảm sự với bộ. Hệ thống x* lý nác thải loại, điện nước được sầu mẹo cùng nhất v* đảm bảo mỹ quan lại.