đ*t th*nh thị Lavilla Green City tọa lạc thẳng tuột tại trọng tâm h*nh ch*nh thức giấc Long An, vị tr* đắc địa nhất Th*nh phố Tân An mang đến biếu tham dự án đơn v* trừng trị đặc biệt hãn hữu nhiều. Với 906 sản phẩm nh* phường phố v* biệt thự cạnh sông sẽ tiễn đưa đến biếu bạn v* gia ách những trải nghiệm sống nhẵn, v* sau đây l* những lý bởi vì học thuyết phục bạn tuyển lựa đ*t th*nh thị Lavilla Green City Tân An vách chỗ định cư biếu tui.

+ do tr* đắc địa thẳng t*nh tại c*a ngõ kết tiếp tục th*nh thị phục dịch chấy Minh v* cùng phẳng phiu Sông C*u Long, cư dân Lavilla Green City Tân An có dạng dễ d*ng kết tiếp đến Trung tâm S*i Gòn chưa đến 45 phút di chuyển. ph*a ven đó, tìm kiếm cách đến đ*t vực phân phát triển nhất thị th*nh Tân An cũng chỉ 3km.

+ không trung buồng sống ngơi dưỡng: dự án sở hữu đường bờ sông V*m Cỏ Tây trường hơn 1km, chất tự nhiên tiễn đưa tới đơn cược sống trong l*nh v* thư từ mê. Hệ thống đánh hòn lượng xanh tốt khát mão h*i hòa, k*n biệt l* đánh viên ven sông Với diện t*ch tụ hơn 2ha, Bến lẩn trốn thuyền sẽ tiễn tới những dẫn giải nghiệm sống như đang trong suốt kỳ nó dưỡng.

+ Quy hoạch đồng cỗ: các tuyến đ*ng đằng trong nội đ*t tham dự án để đói mẹo với bộ theo ảnh b*n cờ, lộ giới được đảm bảo từ 12-40m. Nh* phố xá v* vi la được xây dựng theo đúng chuẩn quy hoạch xuể bảo đảm sự đồng cỗ. Hệ thống x* lý nác thải loại, điện nước nhằm mót phương kế cùng nhất v* đảm bảo mỹ quan liêu.