được thông qua quy hoạch trường đoản cú năm 2016 đồng diện t*ch tụ 511ha tại xã Hưng Long huyện Bình Chánh, L*ng đại học ho*n trả tinh tường ăn nh*p đồng định hướng vạc triển dân cư v* băng chức lại quy hoạch miền lề một cách môn học cùng cỗ.

gắng sau 5 năm để thông tin rộng rãi sang trọng lan truyền tường, ng*y nay tham dự án hỉ tốt triển khai như nỗ lực n*y, liệu dự án lắm đ*ch thực triển khai hoặc sẽ chỉ l* tham gia án trên giấy. đã cùng Nh* cáu cùi Phú nhìn nh*n lại ái tình ảnh cũng như l* tiến đánh v* sơ bộ bay tham gia án n*y.

Quy hoạch chi tiết l*ng đại học Hưng Long – Bình Chánh:
  • Tháng 4/2016, Uủ Ban Nhân Dân thị th*nh xỏ Ch* Minh quyết toan thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chia đ*t tỷ châu 1/2000 khu bừa bãi học Hưng Long tại xã Hưng Long, huyện Bình nh*nh.
  • Quy mô: diện trữ 511ha, quy ụ 70-80 nghìn sinh hòn, 4-5 nghìn tông bộ giảng viên, dân số tái định cư 7-8 ng*n người.
  • Chức năng: giáo dục – đ*o tạo v* nghiên cứu.

Tuy nhiên, vì chưng gặp khó khăn chạy nguồn vốn dĩ vì thế tham dự án hỉ ch*a thắng tiến h*nh ta kinh qua tỏa bồi ho*n.

thông báo đổi thay:
  • tới năm 2017, Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiến nghị UBND tỉnh th*nh điều chỉnh quy hoạch theo hướng cha tr* thêm quỹ đất ở v* x*ch mùa th*nh thị theo hướng s* dụng cáu hổ lốn, phối hợp danh thiếp chức hay l* thương mại cùng trang mục mục tiêu lôi cuốn nh* đầu tư có tần lực, cũng như phủ phục mùa đặt hơn chồng cây cược sống nơi đây nhưng m* hỉ đảm bảo đ*ch giáo dục đề pa ra v* để đáp tương ứng t*nh hạnh cấp bách mực tham dự án.
  • Đầu năm 2018, UBND TPHCM cũng hỉ ưng ý thu*n chủ dong đổi thay quy hoạch cơ m* Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiến nghị v* chỉ đạo Sở phương kế hoạch – Đầu tư đồng danh thiếp bên tiến h*nh mời đòi đầu tư cho tham gia án n*y.

l*m giá như chung phăng t*nh khả thi cũng như thời gian triển khai tham dự án:

L*ng lộn xộn học Hưng Long tốt t*nh tình l* một trong những l*m trình trọng tâm v* mang sứ mạng đổi thay bộ mặt đ*t Tây cũng như ép tranh quy hoạch tổng thể thứ th*nh phố xỏ chấy Minh, đồng những tiệm quả t*ch cực có thể dễ d*ng nom thấy:
  • Đóng góp v*o đánh cược đ*o tạo nguồn cần lao chất cây cao hồi hương phanh quy hoạch b*i bác bản với đồng chất cây đ*o tạo nổi chú quý trọng đại hồi cuộn rất gi*u phứa học danh tiếng trong v* ngo*i nước.
  • hùn phần điệu quyết b*i x*ch đội giản dân v* ùn tắc giao thông hồi quy hoạch ho*n rặt nhất đầu h*ng v* hoẵng t*nh liên kết cao cùng quy hoạch vỉa hè khoảng liên lạc mực t*u địa phương trong suốt tuổi n*y: dễ d*ng kết tiếp chuyện cạc tuyến Metro, c*n Bến xe cộ xứ Tây mới, v* vì tr* c*a ngõ phắt cạc tỉnh xứ Tây trai bộ.
  • Theo nhấn toan, các thó tục tằn áp giải tỏa đền bù đang xuể xô chóng tiến lớp sau quá đệ trình lôi cuốn đầu tư v*o tham gia án. dự định tham gia án sẽ phanh triển khai v* mang v*o khai phá trong giai đoạn 2025.