Cao lao Bến Lức – Long vách phanh khởi công xây dựng v*o tháng 7 năm 2014, l* dự án quan yếu b*c nhất tiễn t*nh toán kết tiếp chiến lược giữa danh thiếp vùng động sức phạt triển hạng thị th*nh phục dịch Ch* Minh, chốc chớ nếu di chuyển “quá cảnh” trải qua đô thị xỏ xiên Ch* Minh. trong suốt ng*y mai, khả hay l* kết tiếp kiến v* tiệm quả đưa lại đang tăng cao nhát phi trường Quốc tế Long Th*nh đi v*o hoạt rượu cồn.

Theo quy hoạch, Cao tốc Bến Lức – Long Th*nh có chiều d*i 57km đi qua địa ph*n tỉnh Long An, đô thị xỏ xiên Ch* Minh (phăng trên cao v* đ*t vực *t dân cư) v* thức giấc với Nai. Tổng vốn đầu tư lên tới 1,6 tỷ USD , v*n tốc lưu thông đạt lên tới 120km/h. thời kì v*n h*nh ta dự định đem ra khai thác cuối năm 2018, sau đó trễ hứa đến năm 2020 v* hiện tại để chuyển tới 2023.

t*nh toán tới tháng 01/2021, tham dự án chỉ mới ho*n tất 80%, cạc hạng trang mục thi tiến đánh hẵng còn khẩn cấp trướng tiến h*nh ta.

đơn căn số khó khăn thi c* tiến đánh v* nguyên nhân:
  • đả tác bồi thường, giải phóng v* b*n trao mặt cọ có ch*a ho*n tất 100%: nắm trạng thái tại tỉnh giấc với Nai, hiện nhỉ đang 9 trường học th*ch hợp ch*a b*n giao phương diện phẳng phiu tặng chủ đầu tư tiến h*nh ta thi c* tiến đánh. Trên địa b*n huyện bình phẩm Chánh hiện hỉ nhấn b*n trao bình diện tuần ngữ 1144 hộ dân (Trong tổng mạng 1161 hộ), phần còn lại do chủ đầu tư thiếu nguồn cựu đền bù.
  • Khó khăn phắt nguồn vốn liếng khiến cạc của trang mục chỉ thi c* đánh cụ kiêng nương c*y trên nguồn sức bây chừ gi*u:
    • Cầu bình phẩm Khánh v* Cầu Phước Khánh đã ngưng đua đánh trường đoản cú tháng 7/2018, đây l* 2 gói thầu quan yếu nhất cụm từ tham dự án bởi đòi hỏi nhiều vốn dĩ v* thời kì thi đả kéo trường học.
    • các gói thầu s* dụng vốn vay từ bỏ Tố chức JICA v* ADB nhỉ trợ thì dứt đua đả vị vướn mắt trớt thủ thô lỗ vay vốn dĩ nước ngo*i.
    • cạc đơn v*y thi đánh hở đương chờ danh thiếp hiệp định cựu vay mới phanh ký kết gi*u tiệm sức đến 31/21/2023 từ JICA v* ADB thắng gi*u trạng thái tiếp kiến đua đánh v* ho*n th*nh tham dự án.
  • Một căn số nguyên cớ chủ quan liêu như địa hình phức tạp hoi khó khăn tặng thi c* tiến đánh.