Đi tiểu lắm l* hiện thời tịnh đền gặp v* gây v*o rất lắm phiền toái biếu người mắc nếu. Sẽ th*t khó chịu v* phiền toái nhát đang công việc hay l*...