Search:

Type: Posts; User: tuvanykhoasb

Search: Search took 0.09 seconds.

  1. Phòng khám đa khoa thái bình dương - Khoa xét nghiệm

    Phòng khám đa khoa thái bình dương - Khoa xét nghiệm

    Tại phòng khám Thái Bình Dương đã t*ch hợp các dịch vụ, khám chữa bệnh, bán thuốc.. th*nh khu vực xét...
  2. Kiềm chế xuất tinh có gây chết tinh trùng không ?

    Kiềm chế xuất tinh có gây chết tinh trùng không ?

    Đ*n ông rất sợ bị cười nhạo vì xuất tinh sớm. Dân gian có câu “một giọt tinh trùng bằng 10 giọt...
Results 1 to 2 of 4