1. Chơi cá cược dài lâu[/b]
Bất cứ một h́nh thức đầu tư nào cũng cần với thời gian. Bạn không nên nôn nóng mà mong ước thắng lớn ngay trong khoảng đầu. Bởi Việc ban đầu, bạn chắc chắn chưa thể có...