Conversation Between liuyi and luhan9x

2 Visitor Messages

  1. Xem thêm chủ đề n*y: https://goo.gl/AIieUj
    149651239
  2. lợi *ch thay thế s*a chữa thuốc kháng sinh của tỏi :Ở những nước Phương Đông, Từ thời trước, con người đã dùng củ tỏi như 1 loại dược phẩm quý chữa được không *t bệnh, Tuy nhiên update tỏi v*o ăn uống mỗi ng*y còn giống như 1 loại thuốc kháng sinh, giúp thể trạng phòng tránh bệnh t*t rất hữu hiệu. hiện tại, người ta còn bảo chế củ tỏi th*nh dạng bột, dạng viên nén để có thể s* dụng dễ d*ng hơn.
    B*i viết tham khảo: http://bit.ly/2rzv4wj
    887922436
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2