Conversation Between wuyuzoukai and yenhong0286

1 Visitor Messages

  1. Ăn nhiều tỏi, nhất l* củ tỏi sống sẽ khiến cho hệ tiêu hóa gặp mặt rắc rối, v* dụ như gây k*ch động hoặc l*m tổn thương những bộ phận trong hệ tiêu hóa.
    B*i viết liên quan: https://biquyettrangdiem21.blogspot.com
    996507082
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1