PDA

View Full Version : Có nên khám nam khoa ở phòng khám Thái Bình Dương hay không ?seomini842
05-13-2019, 03:25 AM
Có cần khám nam khoa ở phòng khám Thái Bình Dương hay không ?

Phòng khám đa khoa Thái Bình Dương Trị liệu v* hồi phục chức năng Thái Bình Dương hoạt động theo mô hình doanh nghiệp định hướng xã hội (social business venture), mục đ*ch không phải l* tối đa hóa lợi nhu*n, thay v*o đó l* mục tiêu hướng đến tầng lớp v* người bệnh, để quơ cùng san sớt giá trừng trị chung l* được cống hiến, nếu có lợi nhu*n thì một phần lợi nhu*n đáng kể sẽ dùng để tái đầu tư nhằm phục vụ tốt hơn cho xã hội hoặc trợ cấp chi ph* điều trừng trị cho những người bệnh có cảnh ngộ khó khăn, các hoạt động từ thiện, xã hội.

sứ mạng: L*m cho người bệnh có cuộc sống tốt hơn.

mục tiêu: tụ họp những người giỏi, cùng lý tưởng để l*m việc vì người khác v* vì mình.

Giá trừng phạt then chốt: sờ soạng hoạt động v* các quyết định đều nhằm đạt giá Trị mấu chốt l* “Vì người bệnh v* xã hội – vì nhân viên v* tổ chức”.

Tôn chỉ: “Đến để thái ho* Dương”, thảy mọi người bao gồm người bệnh, viên chức đều cảm nh*n được hạnh phúc v* thăng bình Dương khi đến chữa Trị hoặc l*m việc.

Tầm nhìn: thăng bình Dương l* nơi “đáng để l*m việc v* cống hiến, đáng để người bệnh tin tức v* trao g*i sức khỏe“.

Sứ mệnh, mục tiêu, giá trừng phạt chủ chốt, tôn chỉ sẽ l* kim chỉ nam cho quờ hoạt động của Thái Bình Dương, giúp mọi người cùng nhau tạo nên một môi trường văn hóa dị biệt của thăng bình Dương – doanh nghiệp định hướng từng lớp, để thăng bình Dương l* “nơi đáng để l*m việc v* cống hiến, đáng để người bệnh tin tưởng.# v* trao g*i sức khỏe”.

Trong số các bạn từng *t nhất một lần đặt chân tới các bệnh viện, phòng khám bệnh hay trọng tâm xét nghiệm n*o đó. Nhưng câu hỏi luôn đặt ra trong đầu sau khi các bạn rời khỏi nơi ấy với một kết quả xét nghiệm: "Mình sẽ l*m gì với kết quả n*y?".

ng*y nay, chúng tôi đang công tác trong bệnh viện. Chúng tôi thông cảm sâu sắc cho nỗi buâng khuâng của các bạn. Bằng những kinh nghiệm trong công tác điều trừng trị v* quản lý hệ thống, chúng tôi dạn dĩ thiết l*p hệ thống lưu trữ các thông tin bệnh t*t của các bạn. nhìn nh*n rằng, những triệu chứng bệnh bạn gặp phải, những kết quả xét nghiệm, kết quả XQ, điện tâm đồ .v.v. sẽ được lưu trữ trực tuyến.

Bạn sẽ dễ d*ng truy c*p thông tin lưu trữ của mình mọi lú, mọi nơi v* không cần phải lo âu v* tốn thời kì chuẩn bị bệnh án cho ng*y tái khám, hay bệnh đột xuất.

Dịch vụ "NGÂN HÀNG DỮ LIỆU SỨC KHỎE cá nhân chủ nghĩa TRỰC TUYẾN" tại phong kham thai binh duong sẽ bảo đảm cho các quý vị một bản dữ liệu luôn sẵn s*ng cho mọi lục vấn v* thăm khám ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Chúng tôi cam kết thông tin của các bạn sẽ không tiết l*u cho đối tác thứ 3 n*o m* chưa có sự cho phép của ch*nh các bạn.

--


Chi tiết:

>> PHÒNG KHÁM ĐA KHOA thanh bình DƯ*NG

>> Hotline liên can: 02837528137