PDA

View Full Version : Văn hóa doanh nghiệp: Người lãnh đạo l* "viên gạch đầu tiên"jojoe42434445
01-13-2017, 07:02 AM
Chẳng hạn, Jim Whitehurst - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Red Hat, nh* cung cấp các sản phẩm v* giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, tác giả của cuốn The Open Organization (tạm dịch: Tổ chức mở), cho biết công ty của anh chủ trương xây dựng một văn hóa “mạnh” v* “sáng tạo”. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc tuyên bố như v*y thì trên thực tế việc doanh nghiệp có đi theo văn hóa ấy hay không lại l* chuyện khác.

Vấn đề l* ở chỗ, theo Whitehurst, văn hóa tổ chức nói chung được định nghĩa l* cách các th*nh viên trong nội bộ tổ chức ấy tương tác với nhau. Nói cách khác, văn hóa được hình th*nh bởi h*nh vi chứ không phải l* một “sản phẩm” của cách v*n h*nh doanh nghiệp. “Chúng ra xây dựng văn hóa của tổ chức bằng ch*nh những h*nh động của chúng ta”, Whitehurst giải th*ch.

Whitehurst dẫn chứng văn hóa an to*n v* đúng giờ của United Airlines, hãng h*ng không h*ng đầu của Mỹ m* anh đã từng l*m việc. Trước khi bắt đầu bất cứ một cuộc họp n*o của các giám đốc điều h*nh cấp cao, chủ đề thảo lu*n đầu tiên sẽ l* lối thoát hiểm ở đâu, l*m thế n*o để đi đến cầu thang bộ thoát hiểm, sau khi thoát hiểm xong thì t*p kết ở đâu. Cách l*m n*y thể hiện văn hóa an to*n của United Airlines.
http://www.doanhnhansaigon.vn/ic/q/u/w620h405f1c1-files-articles-2016-1100937-quan-tri-doanhnhansaigon.jpg
– Đến với Trang Việc (http://trangviec.blogspot.com/), bạn có thể tìm được thông tin về Việc L*m Tuyển Dụng (http://trangviec.blogspot.com/) v* nơi nh*n Kinh Nghiệm Tuyển Dụng (http://trangviec.blogspot.com/) từ diễn đ*n Trang Viec (http://trangviec.blogspot.com/).

Nói về văn hóa đúng giờ của công ty n*y, Whitehurst nhớ lại, mặc dù bản thân vốn l* một người đúng giờ nhưng có một lần khi anh tham gia một cuộc họp qua điện thoại (teleconference) muộn chỉ v*i giây thì các th*nh viên khác đã bắt đầu cuộc họp từ v*i phút trước. Khi thấy đa số các th*nh viên đều đã sẵn s*ng nối điện thoại đến cuộc họp thì mọi người đã chủ động bắt đầu.

Whitehurst giải th*ch, cách tốt nhất để nuôi dưỡng v* củng cố một loại văn hóa l* người lãnh đạo phải đi đầu trong việc thể hiện những cách h*nh x* v* thực hiện những h*nh động đề cao tầm quan trọng của văn hóa ấy. Nhưng ch*nh điều n*y cũng lý giải vì sao thay đổi một văn hóa hiện hữu l* một thách thức đối với người lãnh đạo.

“Thay đổi văn hóa của một tổ chức ch*nh l* thay đổi các h*nh vi của các th*nh viên trong tổ chức ấy. Nếu bạn đang điều h*nh một công ty đã đi theo một cách l*m n*o đó trong một thời gian khá d*i thì rất khó để hướng mọi người đến một cách l*m khác. V* mọi chuyện cần được bắt đầu từ ch*nh người lãnh đạo”, Whitehurst khuyên.

Whitehurst đưa ra tình huống sau. Một nhóm các giám đốc điều h*nh quyết định cần phải xây dựng văn hóa “chú trọng khách h*ng” cho công ty của mình. Tuy nhiên, khi nhìn v*o lịch trình các cuộc họp của họ thì lại không thấy có chỗ cho những chủ đề như l*m thế n*o để cải thiện trải nghiệm của khách h*ng, các giám đốc phải d*nh nhiều thời gian để thăm hỏi v* l*m việc trực tiếp với khách h*ng, đó l* chưa nói đến chuyện giải quyết các vấn đề của khách h*ng. “Nếu các giám đốc cấp cao của công ty không đưa khách h*ng lên ưu tiên h*ng đầu trong các h*nh động của mình thì các th*nh viên còn lại của tổ chức sẽ khó có thể l*m điều ấy, Whitehurst giải th*ch.

Whitehurst cho rằng, người lãnh đạo sẽ có khuynh hướng suy nghĩ rằng xây dựng văn hóa doanh nghiệp chủ yếu l* điều chỉnh h*nh vi của nhân viên chứ không phải từ h*nh động của người lãnh đạo. Nhưng theo quan điểm của tác giả, người lãnh đạo cần phải l*m gương trong việc thể hiện những h*nh vi m* họ muốn các th*nh viên còn lại của tổ chức sẽ l*m theo.

“Chẳng hạn, khi xây dựng văn hóa sáng tạo, người lãnh đạo của Red Hat không thể chỉ hô h*o nhân viên “Hãy l*m việc sáng tạo!”, Whitehurst chia sẻ. Thay v*o đó, người lãnh đạo của công ty n*y phải thể hiện sự chân th*nh v* cởi mở khi trao đổi với nhân viên về các ý tưởng, so sánh những ý tưởng tốt v* những gì cần phải cải thiện hơn nữa. Ngo*i ra, theo Whitehurst, nếu muốn nhân viên sáng tạo, người lãnh đạo cũng cần phải biết chấp nh*n thất bại của họ, khuyến kh*ch họ không ngừng th* nghiệm v* học hỏi từ những trải nghiệm thực tế hay thất bại của ch*nh mình.

Văn hóa nói trên cũng đang được Jeff Bezos - nh* sáng l*p của Amazon, một trong những công ty h*ng đầu thế giới, áp dụng cho nhân viên của mình. Theo Bezos, nếu nhân viên chỉ có một cơ hội th*nh công khoảng 10% để th* nghiệm một cái mới nhưng có khả năng tạo ra một thu nh*p gấp 10 lần nguồn lực bỏ ra để đầu tư thì anh luôn khuyến kh*ch họ l*m điều đó. Nói cách khác, người lãnh đạo của Amazon luôn biết sẵn s*ng chấp nh*n 90% phần thất bại còn lại để nhân viên sáng tạo.