PDA

View Full Version : Đột phá trong bán lẻ: Dùng Online thúc đẩy Offlinejojoe72737475
01-11-2017, 09:34 AM
Ecomerce Sharing Day lần 4 với chủ đề Đột phá trong bán lẻ, tổ chức bởi Haravan, một startup chuyên phát triển giải pháp bán h*ng to*n diện cho người tham gia kinh doanh từ kênh online cho tới offline.

Với chủ đề Đột phá trong bán lẻ, các diễn giả đã đưa ra rất nhiều chia sẻ, trong đó đáng chú ý l* việc kết hợp giữa ứng dụng công nghệ v* các kênh truyền thông online v*o bán h*ng offline.http://www.doanhnhansaigon.vn/ic/d/o/w620h405f1c1-files-articles-2016-1101397-dot-pha-trong-ban-le-doanhnhansaigon.jpg

– Đến với Mạng Việc L*m Việt (http://mangvieclamviet.blogspot.com/), bạn có thể tìm được những thông tin về Tuyển Dụng Trên Mạng (http://mangvieclamviet.blogspot.com/) v* Đăng Tin Tuyển Dụng (http://mangvieclamviet.blogspot.com/) từ diễn đ*n Mang Viec Lam Viet (http://mangvieclamviet.blogspot.com/)


Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó chủ tịch, kiêm Trưởng đại diện của Hiệp hội Thương mại Điện t* (VECOM) tại TP.HCM, trong bán lẻ hiện nay, ranh giới giữa bán h*ng online v* offline gần như không còn nữa. Nếu trước đây người ta thường ra c*a h*ng xem, sờ, nắm sản phẩm rồi mới mua, thì giờ đây họ bên cạnh việc ra c*a h*ng trải nghiệm sản phẩm xong về lại lên online để so sánh giá, tìm kiếm voucher…sau đó mới tiền h*nh mua. Ch*nh vì v*y,những người l*m bán lẻ cần phải chú ý đến sự thay đổi n*y trong việc kinh doanh của mình.

Cùng quan điểm, ông Huỳnh Lâm Hồ, CEO của Haravan v* ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Marketing v* Thương mại Điện t* chuỗi c*a h*ng Juno.vn, cũng nêu ra vai trò quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ v* các kênh truyền thông online v*o các c*a h*ng cũng như hệ thống bán lẻ hiện nay.

Với việc l* nh* cung cấp giải pháp cho các kênh bán lẻ trên môi trường online, ông Huỳnh Lâm Hồ cho rằng, muốn triển khai tốt việc kinh doanh, những người l*m bán lẻ cần suy nghĩ rằng việc đầu tư cho online v* offline hiện nay không có gì khác nhau. Phải l*m sao để khách h*ng trải nghiệm sản phẩm giữa hai hình thức l* như nhau, điều đó có nghĩa l* phải xây dựng website th*t tốt, tạo cho khách h*ng dễ d*ng truy c*p, sản phẩm được trình b*y rõ r*ng v* khách h*ng trải nghiệm sản phẩm trên web được một cách tốt nhất, thì mới thu hút được họ.

Bên cạnh đó cần kết hợp nhiều giải pháp online v*o bán h*ng như truyền thông trên các kênh online chẳng hạn như Facebook, Zalo, Youtube….Tất nhiên, khi hệ thống online triển khai tốt thì hệ thống c*a h*ng offline cũng phải sẵn s*ng đáp ứng được nhu cầu của khách h*ng.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, cũng chia sẻ những trải nghiệm trực tiếp của mình khi ứng dụng các giải pháp online v*o hệ thống chuỗi c*a h*ng gi*y v* túi xách Juno của mình. Đặc biệt l* trong sự kiện Black Friday do Juno tổ chức v*o ng*y 25 v* 26/11 vừa qua.

Theo ông Tuấn, muốn th*nh công trong việc triển khai các giải pháp ứng dụng online v*o bán lẻ, điều cốt yếu đầu tiên c*a h*ng cần phải có một website tốt để hứng traffic, tạo sự tin tưởng cho khách h*ng. Sản phẩm phải rõ r*ng để thuyết phục được khách h*ng, tạo cho họ sự an tâm khi mua h*ng. V* mấu chốt để website th*nh công phải tối ưu trên nền tảng mobile.

Ông Tuấn chia sẻ thêm, khách h*ng thường tìm online trước sau đó mới ra c*a h*ng, nên cần mở rộng ra các kênh online khác, cụ thể sau website l* Facebook, xong đến Youtube, các diễn đ*n, báo điện t*, các kênh SMS hay Call center….tiến h*nh quảng cáo, kết nối v* giao tiếp với khách h*ng để mang đến hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, theo ông, yếu tố quan trọng nhất khi đưa các giải pháp online v*o bán lẻ, đó ch*nh l* phải rõ r*ng với khách h*ng trên online ngay từ đầu, thông điệp g*i tới khách h*ng phải minh bạch, như thế mới tránh được các khủng hoảng có thể xảy ra.

Một chia sẻ đáng chú ý nữa tại sự kiện n*y, đó l* của ông Đinh Anh Huân, sáng l*p công ty cổ phần Seedcom, l* đơn vị đầu tư cho h*ng loạt startup như Juno, Haravan, Giao h*ng nhanh hay Tiki… Theo ông Huân, mấu chốt của vấn đề bán h*ng online hay offline, hay mở rộng ra th*nh chuỗi bán lẻ, đó l* việc quản lý được tồn kho. Người bán lẻ phải biết được lượng h*ng của mình cung cấp, số lượng còn hay không, phân bổ ra thế n*o…chung quy lại l* quản lý được tồn kho, như thế mới đảm bảo được sự v*n h*nh của hệ thống, quyết định được việc kinh doanh có th*nh công hay không.

V* khi trả lời câu hỏi của một người tham dự về việc l*m thế n*o để Seedcom đầu tư v*o startup của mình, ông Đinh Anh Huân đã l*m cho cả hội trường ồ lên vì câu trả lời rất th*t của mình. Ông Huân cho biết, rất nhiều người nhầm Seedcom l* một quỹ đầu tư, nhưng thực tế không phải như v*y, ch*nh xác Seedcom l* một công ty cổ phần v* hiện tại cũng đã tiêu hết tiền nên sẽ không đầu tư nữa.

hahuvoibimat
01-11-2017, 11:04 PM
Ecomerce Sharing Day lần 4 với chủ đề Đột phá trong bán lẻ, tổ chức bởi Haravan, một startup chuyên phát triển giải pháp bán h�*ng to�*n diện cho người tham gia kinh doanh từ kênh online cho tới offline. Với chủ đề Đột phá trong bán lẻ, các diễn giả đã đưa ra rất nhiều chia sẻ, trong đó đáng chú ý l�* việc kết hợp giữa ứng dụng công nghệ v�* các kênh truyền thông online v�*o bán h�*ng offline.http://www.doanhnhansaigon.vn/ic/d/o/w620h405f1c1-files-articles-2016-1101397-dot-pha-trong-ban-le-doanhnhansaigon.jpg – Đến với Mạng Việc L�*m Việt (http://mangvieclamviet.blogspot.com/), bạn có thể tìm được những thông tin về Tuyển Dụng Trên Mạng (http://mangvieclamviet.blogspot.com/) v�* Đăng Tin Tuyển Dụng (http://mangvieclamviet.blogspot.com/) từ diễn đ�*n Mang Viec Lam Viet (http://mangvieclamviet.blogspot.com/) Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó chủ tịch, kiêm Trưởng đại diện của Hiệp hội Thương mại Điện t�* (VECOM) tại TP.HCM, trong bán lẻ hiện nay, ranh giới giữa bán h�*ng online v�* offline gần như không còn nữa. Nếu trước đây người ta thường ra c�*a h�*ng xem, sờ, nắm sản phẩm rồi mới mua, thì giờ đây họ bên cạnh việc ra c�*a h�*ng trải nghiệm sản phẩm xong về lại lên online để so sánh giá, tìm kiếm voucher…sau đó mới tiền h�*nh mua. Ch�*nh vì v�*y,những người l�*m bán lẻ cần phải chú ý đến sự thay đổi n�*y trong việc kinh doanh của mình. Cùng quan điểm, ông Huỳnh Lâm Hồ, CEO của Haravan v�* ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Marketing v�* Thương mại Điện t�* chuỗi c�*a h�*ng Juno.vn, cũng nêu ra vai trò quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ v�* các kênh truyền thông online v�*o các c�*a h�*ng cũng như hệ thống bán lẻ hiện nay. Với việc l�* nh�* cung cấp giải pháp cho các kênh bán lẻ trên môi trường online, ông Huỳnh Lâm Hồ cho rằng, muốn triển khai tốt việc kinh doanh, những người l�*m bán lẻ cần suy nghĩ rằng việc đầu tư cho online v�* offline hiện nay không có gì khác nhau. Phải l�*m sao để khách h�*ng trải nghiệm sản phẩm giữa hai hình thức l�* như nhau, điều đó có nghĩa l�* phải xây dựng website th�*t tốt, tạo cho khách h�*ng dễ d�*ng truy c�*p, sản phẩm được trình b�*y rõ r�*ng v�* khách h�*ng trải nghiệm sản phẩm trên web được một cách tốt nhất, thì mới thu hút được họ. Bên cạnh đó cần kết hợp nhiều giải pháp online v�*o bán h�*ng như truyền thông trên các kênh online chẳng hạn như Facebook, Zalo, Youtube….Tất nhiên, khi hệ thống online triển khai tốt thì hệ thống c�*a h�*ng offline cũng phải sẵn s�*ng đáp ứng được nhu cầu của khách h�*ng. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, cũng chia sẻ những trải nghiệm trực tiếp của mình khi ứng dụng các giải pháp online v�*o hệ thống chuỗi c�*a h�*ng gi�*y v�* túi xách Juno của mình. Đặc biệt l�* trong sự kiện Black Friday do Juno tổ chức v�*o ng�*y 25 v�* 26/11 vừa qua. Theo ông Tuấn, muốn th�*nh công trong việc triển khai các giải pháp ứng dụng online v�*o bán lẻ, điều cốt yếu đầu tiên c�*a h�*ng cần phải có một website tốt để hứng traffic, tạo sự tin tưởng cho khách h�*ng. Sản phẩm phải rõ r�*ng để thuyết phục được khách h�*ng, tạo cho họ sự an tâm khi mua h�*ng. V�* mấu chốt để website th�*nh công phải tối ưu trên nền tảng mobile. Ông Tuấn chia sẻ thêm, khách h�*ng thường tìm online trước sau đó mới ra c�*a h�*ng, nên cần mở rộng ra các kênh online khác, cụ thể sau website l�* Facebook, xong đến Youtube, các diễn đ�*n, báo điện t�*, các kênh SMS hay Call center….tiến h�*nh quảng cáo, kết nối v�* giao tiếp với khách h�*ng để mang đến hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, theo ông, yếu tố quan trọng nhất khi đưa các giải pháp online v�*o bán lẻ, đó ch�*nh l�* phải rõ r�*ng với khách h�*ng trên online ngay từ đầu, thông điệp g�*i tới khách h�*ng phải minh bạch, như thế mới tránh được các khủng hoảng có thể xảy ra. Một chia sẻ đáng chú ý nữa tại sự kiện n�*y, đó l�* của ông Đinh Anh Huân, sáng l�*p công ty cổ phần Seedcom, l�* đơn vị đầu tư cho h�*ng loạt startup như Juno, Haravan, Giao h�*ng nhanh hay Tiki… Theo ông Huân, mấu chốt của vấn đề bán h�*ng online hay offline, hay mở rộng ra th�*nh chuỗi bán lẻ, đó l�* việc quản lý được tồn kho. Người bán lẻ phải biết được lượng h�*ng của mình cung cấp, số lượng còn hay không, phân bổ ra thế n�*o…chung quy lại l�* quản lý được tồn kho, như thế mới đảm bảo được sự v�*n h�*nh của hệ thống, quyết định được việc kinh doanh có th�*nh công hay không. V�* khi trả lời câu hỏi của một người tham dự về việc l�*m thế n�*o để Seedcom đầu tư v�*o startup của mình, ông Đinh Anh Huân đã l�*m cho cả hội trường ồ lên vì câu trả lời rất th�*t của mình. Ông Huân cho biết, rất nhiều người nhầm Seedcom l�* một quỹ đầu tư, nhưng thực tế không phải như v�*y, ch�*nh xác Seedcom l�* một công ty cổ phần v�* hiện tại cũng đã tiêu hết tiền nên sẽ không đầu tư nữa. CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU KHUÔN NHÔM, THU MUA PHẾ LIỆU KHUÔN DẦY, THU MUA PHẾ LIỆU KHUÔN DAO

Hiện công ty thu mua phế liệu (http://thumuaphelieuquangdat.com/) giá cao đang cần thu mua một lượng lớn phế liệu (http://thumuaphelieuquangdat.com/category/phe-lieu) khuôn nhôm, phế liệu khuôn nhôm l* sản phẩm của các công ty, nh* máy, x* nghiệp chuyên sản xuất các loại điện t*: hiện công ty đang cần thu mua các loại phế liệu khuôn nhôm như:

- mua phế liệu khuôn nhôm tại tp hcm

- mua phế liệu khuôn nhôm tại đồng nai

- mua phế liệu khuôn nhôm tại bình dương

- mua phế liệu khuôn nhôm tại vung t*u

-mua phế liệu khuôn nhôm tại tây ninh

- mua phế liệu khuôn nhôm tại bình phước

- mua phế liêu khuôn nhôm tại long an

- mua phế liệu khuôn nhôm tại tiền giang

http://thumuaphelieuquangdat.com/wp-content/uploads/2016/10/thu-mua-phe-lieu-nhom.jpg (http://thumuaphelieuquangdat.com/wp-content/uploads/2016/10/thu-mua-phe-lieu-nhom.jpg)
Thu mua phế liệu nhôm (http://thumuaphelieuquangdat.com/thu-mua-phe-lieu-nhom.html)