PDA

View Full Version : Cáp điều khiển Sangjin chống sách nhiễu thương tiệm Sangjinimatekcablevn
07-07-2021, 01:14 AM
Cáp điều khiển Sangjin chống crếp xót thương hiệu Sangjin, Korea Made, gồm gi*u loại có lưới (Shield) v* đừng lưới, chồng lượng cáp chống nhiễu loại 1 (50% cùng 50% nhôm) v* loại 2 (100% với). Cáp điều khiển Sangjin (Sangjin Control cable), dây nh*p khẩu từ bỏ Korea cùng quy cách tự 0.5 SQmm, từ 2C đến 30C (2 core đến 30 core). Cáp Sangjin cùng loại để chủng (để d*nh riêng) ăn nh*p yêu cầu kỹ tường thu*t cao như chống sách nhiễu, 2 quãng lưới, sợi xoắn ném hoặc sợi cáp xoắn 3.

v*n dụng Cáp Sangjin (https://thegioidien.com/sanpham/3/94/SangJin.aspx)

Cáp điều khiển

Cáp điều khiển Sangjin (https://thegioidien.com/sanpham/3/94/SangJin.aspx) để áp dụng kết tiếp chuyện danh thiếp th*nh phần can dự đến hệ điều khiển trong máy moi khát bị, trong các hệ máy nhiều ứng dụng điều khiển, trường đoản cú động vv..
Quy cách cáp chống nhiễu: tự 0.5 SQmm số mệnh lõi cáp chống nhiễu: trường đoản cú 2C tới 30C