PDA

View Full Version : Ch*y hỒ s* - liỆt mn 2021Phuongkaiow23z
04-13-2021, 03:37 AM
NHẬN CH*Y ĐIỂM NỢ MÔN CÁC TRƯỜNGNHẬN CH*Y HỒ S* - LIỆT MÔN - NÂNG ĐIỂM CẤP TỐCCH*Y ĐIỂM CÁC TRƯỜNG Đ*I HỌC MAIL : nangdiem24h@gmail.com
*** NHẬN CH*Y ĐIỂM CÁC TRƯỜNG TOÀN QUỐC

NỢ ĐIỂM - NỢ MÔN - THIẾU TÍN CHỈ - LIỆT MÔN

LIÊN HỆ : nangdiem24h@gmail.com

Bạn vui lòng cung cấp thông tin như sau :

Họ v* Tên :

Số điện thoại :

Ng*y tháng năm sinh :

Trường :

Số Môn Nợ :

Khoá Học :

Mã Số SV :

Yêu cầu của bạn :

=== G*i về : nangdiem24h@gmail.com

Trung tâm sẽ liên hệ cho bạn nếu hồ sơ của bạn được hổ trợ. Không hổ trợ các trường hợp đã nợ điểm môn quá 3 năm . Do Ch*nh sách Bộ Giáo Dục nên không hổ trợ cho bạn.

Những hồ sơ được duyệt , sẽ được hổ trợ sớm từ 3-7 ng*y trong tuần.https://ueh.edu.vn/images/upload/editer/UEH_VHVL-2.jpg

https://image.thanhnien.vn/980/uploaded/dieutrang.qc/2020_11_04/dhconghiep/thayhinh/img_5690_jxjq.jpg

Mail : nangdiem24h@gmail.com