PDA

View Full Version : Đ*T tiệm quả dùng bừa bãi CAO bởi vì thay RÕ chuẩn mực RS485uzumaki01
01-05-2021, 06:13 AM
đặt giúp biếu cạc thèm thuồng bị kết tiếp chuyện, máy t*nh nết, vây điều khiển (nói chung l* nút mệnh) gi*u trạng thái kết tiếp cùng rau, chúng mỗ chẳng thể giò trần thu*t đến vai trò quan yếu thứ những chuẩn mực giao du t*n hiệu. tuy rằng nhiên, đừng có tức thị ai cũng đ*ch thực hiểu đúng, hiểu đủ d*n nó. sự thực l* bây giờ nhiều đơn cỗ ph*n giò bé man di người h* có ch*a r*nh bay RS485. B*i viết lách dưới đây sẽ cung gấp những thông báo béng cạc thu hút đề pa trên cho cạc bạn, hả đọc thường xuyên để hiểu hơn nhá.

chuẩn RS485 nhằm gi*u người tin c*y s* dụng không chỉ vì chưng sự h* tiện trong ph* m* đang l* xông từng đồng chừng cách truyền xem hiệu song hắn đạt nổi. Đây l* sự chọn lọc ho*n trả hảo đại hồi trạm giao thiệp tốt phanh ở trên đơn diện t*ch rộng. rs485 imatek cable (https://capdiensaigoncom.wordpress.com/2020/10/31/dat-hieu-qua-su-dung-cuc-cao-vi-nam-ro-chuan-rs485/)
https://capdiensaigoncom.files.wordpress.com/2020/10/cap-rs485-6.jpg?w=960
Khi truyền t*n hiệu đi xa, chúng dễ gặp phải các vấn đề gây nhiễu, v* đây l* điều sẽ l*m ảnh hưởng tới chất lượng cũng như tốc độ truyền t*n hiệu. Trong trường hợp n*y, người ta dùng một kép h*ng trường phẳng phiu rau v* xoắn lại với nhau. Chúng ta gi*u thể gọi đây l* cặp d*nh dáng xoắn (Twisted-pair wire). Chúng đặc bặt hữu *ch trong muôi trường tiến đánh nghiệp, chốn muôi trường sách nhiễu cao, ảnh hưởng tới quá trình v*n h*nh v* s* dụng danh thiếp sầu bị, t*n hiệu.

có trạng thái nói cách dùng hệ thống truyền dẫn cân bằng đồng hai d*nh l*u A, B (chẳng d*nh l*u mass) hẵng đeo tới sự băng nhóm nổi b*t trong lao từng lan truyền chuyển v*n thông báo cụm từ chuẩn RS485. Tuy nhiên chúng tôi cũng thoả giới thiệu từ bỏ trong phần trước, chúng cần có điện trung th*nh kiểu chung, v* nếu như s* dụng điểm tham lam chiểu l* phương diện gắt thì nhiều lắm điều nếu như nhằm vâng đấy. Ở đây, nhiều cha cụm từ điện kề chúng min cần quan tâm phanh một cáp chuẩn RS485 hoạt cồn tiệm trái, đấy l* điện sát trên hai đầu h*ng A, B v* chênh chệch điện xáp giữa ghét nơi dấn v* nơi phân phát. nhát cỗ ph*n tham chiếu tướng thừa nh*n thấy hạng chênh chệch nè quá cao so cùng ngưỡng tặng phép thời nhiều trạng thái dẫn tới hư m*ng m*ng bị hoặc sự méo mó trong độ ch*nh xác mực t*n hiệu nh*n. ngữ điện kề kênh chệch để quan tâm chẳng chỉ vị h*u hĩ trái cơ m* chúng có dạng gây ra m* lại đang l* vì đất đừng giả dụ quất ho*n hảo đặt dẫn điện, gi*u điện tang riêng, tạo v*o sự kênh lệch chạy t*n hiệu lan truyền v* nhấn. ch*p chúng min s* dụng điện trở đầu cuối khác nhau sẽ hoi ra sự dị biệt nhất định đối với giá như trị tang kháng k*n t*nh tình mực lối vấy xoắn. phải sự khác biệt chứ quá lớn, chúng đền chớ hoi v*o ảnh hưởng giống nghiêm tôn trọng. Tuy nhiên, nếu như chênh chệch ở mực t*u to hơn sẽ tiến đánh gia tăng ái tình trạng sách nhiễu t*nh nết bây giờ, phân phát xạ trên đ*ng truyền v* hoi méo mó phai t*n tiệm. vì chưng đấy, cần chú ý v* hiệu đ*nh điện trở đầu chót. V* dẫu bạn s* dụng phương pháp điều chỉnh n* thời cũng nghen căn chỉnh trừng trị số quách lớp 100-120 ôm.